Update IEC Dokkum

De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie wordt gevormd door afgevaardigden van verschillende kerken uit Dokkum. Ons doel is om Jezus’ naam bekend te maken in Noord Oost Friesland, met name juist buiten de kerkmuren. Wij mogen al sinds de 60-er jaren mooie activiteiten organiseren en doen dit met een gepassioneerde groep mensen. Helaas hebben wij een groot deel van de activiteiten vorig jaar, door de uitbraak van Corona, op moeten schorten. Met name de grotere evenementen zoals bijvoorbeeld de Volkskerstzang in sporthal De Doelstien, kunnen hierdoor niet verantwoord op touw worden gezet.

Wij willen ons als IEC echter wel blijven richten op onze doelstelling en kijken naar wat wel mogelijk is. Gospelmuziek op straat, de actie voor toeristen die Dokkum met de boot aandoen en deelnemen aan de Kerstfair zijn acties welke met de huidige regels wel door kunnen gaan. Als IEC zijn wij daarnaast ook druk aan het brainstormen hoe we nieuwe activiteiten kunnen opzetten. Uiteraard binnen de Corona regels en op een manier welke mensen in de huidige tijd aanspreekt. Hierbij willen wij de moderne communicatiemiddelen ook inzetten. Op onze website hebben wij een agenda staan waar christelijke activiteiten vermeld kunnen worden.

Wanneer kerken zelf iets organiseren en dit hierop plaatsen wordt het bereik groter en is tegelijk te zien wat andere activiteiten zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat er iets op dezelfde datum wordt georganiseerd. Activiteiten kunnen worden aangemeld via de mail op adres info@iecdokkum.nl.

Ben jij overtuigd christelijk denkend?
En…..wil je graag meehelpen om Gods koninkrijk verder te vergroten in de omgeving van Dokkum? Neem dan contact op met de IEC via eveneens info@iecdokkum.nl.

Met vriendelijke groet,

IEC Dokkum.