Sinds jaar en dag is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Dokkum bezig om activiteiten te ontplooien die als doel hebben mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.

De IEC is een organisatie die gesteund wordt door diverse kerken en gemeenten uit Dokkum, n.l.:

De PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)
De Christelijke Gereformeerde kerk
De Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
Vergadering van gelovigen(Rehoborth)
Evangeliegemeente De Ark
Christengemeente Filadelfia

Leden van bovenstaande gemeenten hebben zitting in de IEC als vertegenwoordiger van hun gemeenten. De opdracht die we van de verschillenden gemeenten mee hebben gekregen is om kerkoverstijgende activiteiten te ontplooien met als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast is het ook van belang om de achterban, de deelnemende kerken en gemeenten aan te sporen tot evangelisatie.

Regelmatig komen we bij elkaar om samen na te denken over deze doelstelling en plannen te maken voor activiteiten.
Graag noemen we een aantal activiteiten van de afgelopen jaren:

– Jaarlijks op de laatste zondag voor Kerst, organiseren wij de traditionele Volkskerstzang in Sporthal De Doelstien. Medewerking wordt verleend door muziekvereniging Oranje, mannenkoor Pro Rege, Gospelkoor Our Choice, Gospelgroep De Regenboog, terwijl de diverse kerken/gemeenten gevraagd wordt om een voorganger te vragen voor een meditatie en de avond te leiden.

– Diverse keren hebben we een gospelformatie uitgenodigd om tijdens de zomertijd een vrijdagavond op te treden in de binnenstad. Leden van de IEC proberen dan in gesprek te komen met mensen.

– Elk jaar gaan we in de zomerperiode folderen langs de bootjes, die in Dokkum aangemeerd zijn en nodigen we de mensen uit om op zondag één van de kerken in Dokkum te bezoeken. Zo nu en dan ontstaan daarbij mooie gesprekken.

Elk jaar proberen wij op vernieuwende wijze het evangelie van de Heer in en om Dokkum bekend te maken. Dit doen wij als IEC met veel enthousiasme en overtuiging.