Voor algemeen contact, agenda items, nieuws of overige vragen kunt u een mail sturen naar: info@iecdokkum.nl

Contact personen IEC

Mocht u meer willen weten wat IEC doet of vragen hebben kunt u ook altijd uw contact persoon van de kerk benaderen:

De PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)

De Christelijke Gereformeerde kerk
-Jaap Visser (voorzitter)

Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
-Jelle Attema
-Johan van der Meulen
-Naomi Sijtsma
(Penningmeester)

Vergadering van gelovigen(Rehoboth)
-Martijn Kooistra

Evangeliegemeente De Ark
-Martha Brouwer/Hille Dijkstra

Christengemeente Filadelfia
-Jacob van der Wal (secretaris)

Algemeen:
-Jonny Sijtsma